PRACOWNICY OŚRODKA

Kierownik

inż.  Leonarda Wiśniewska

tel. 94 316 55 83

e-mail: Leonarda.Wisniewska@pw.edu.pl

Zastępca Kierownika

inż. Paulina Gołuch

tel. 94 316 55 83

e-mail: Paulina.Goluch@pw.edu.pl

 

Specjalista ds. księgowości

mgr Anna Kubiak

tel. fax  94 316 55 61

e-mail: Anna.Kubiak@pw.edu.pl

 

Pracownicy obsługi

Bożena Białecka         - recepcjonistka

Bogusława Cisek        - szefowa kuchni

Zdzisława Picheta      - kucharz

Krzysztof Dąbrowski  - konserwator

Marian Kowalski         - konserwator

Anna Kurłowicz          - pokojowa

Hanna Perlińska         - magazynierka

Marian Pilichowski     - portier

Jerzy Białecki             - portier

Karol Wiśniewski       - konserwator